دکمه موبایل منو

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

علیرضا عسگریان؛ معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد، روز سه شنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٩٨ ضمن بازدید از گروه صنعتى گلرنگ، در جریان آخرین وضعیت بسته بندى و ارسال ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده کشور، قرار گرفت.
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 7

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 7

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 2

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 2

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 6

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 6

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 5

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 5

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 4

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 4

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 3

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 3

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 1

مشارکت گلرنگ در تهیه ٢٠ هزار بسته لوازم التحریر براى دانش آموزان مناطق سیل زده 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.