دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 98/06/12

در سفر علیرضا رمضانی، مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان که با هدف توسعه و ترویج و همچنین ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد اشتغال مددجویان ، جلسات تدوین و تشریح اهداف امداد در ایجاد اشتغال پایدار با راهبران شغلی ، فعالان اقتصادی و مجریان طرح های اشتغال استان برگزار گردید.
عکاس: محسن بهرامی
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 9

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 9

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 1

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 6

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 6

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 8

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 8

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 7

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 7

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 12

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 12

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 11

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 11

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 10

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 10

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 13

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 13

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 2

سفر مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد به استان هرمزگان - 1398/06/11 2

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.