دکمه موبایل منو

مرحله نخست جشن عاطفه ها-98/6/7

مرحله نخست جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در هفتم و هشتم شهریور ماه در 100 پایگاه و مصلاهای نماز جمعه استان کرمانشاه برگزار شد.
عکاس: بهروز زارعی
جشن عاطفه ها 6

جشن عاطفه ها 6

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 1

جشن عاطفه ها 1

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 2

جشن عاطفه ها 2

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 3

جشن عاطفه ها 3

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 4

جشن عاطفه ها 4

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 5

جشن عاطفه ها 5

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 7

جشن عاطفه ها 7

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 8

جشن عاطفه ها 8

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
جشن عاطفه ها 9

جشن عاطفه ها 9

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.