دکمه موبایل منو

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام و توزیع نذورات بین مددجویان /98/5/21

کمیته امداد استان ایلام به منظور دریافت نذورات قربانی مردم نوع دوست این استان و توزیع آن در بین نیازمندان در روز عید سعید قربان اقدام به راه اندازی ایستگاههای نذر و قربانی کرد که این مکانها مورد استقبال مردم گرار گرفت.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  22

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 22

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  21

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 21

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  20

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  19

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 19

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  18

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 18

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  16

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 16

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  15

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 15

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  14

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 14

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  13

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 13

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  12

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام 12

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.