دکمه موبایل منو

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام خمینی(ره) با در محل مسجدالحسین(ع) شهرستان بیرجند برگزار شد.
عکاس: جمشید سورگی
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

میز خدمت کمیته امداد امام(ره) در بیرجند-98/05/20

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.