دکمه موبایل منو

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21

همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان،طرح قربانگاه با حضور دستگاه های اجرایی استان در محل امامزاده سید عباس شهرستان بجنورد با هدف کمک به نیازمندان افتتاح شد.
عکاس: وجیهه رشیدی
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 22

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 22

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 19

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 19

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 21

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 21

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 18

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 18

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 17

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 17

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 16

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 16

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 15

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 15

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 14

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 14

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 13

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 13

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 12

افتتاح طرح قربانگاه در خراسان شمالی-98/05/21 12

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.