دکمه موبایل منو

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) یکشنبه بیستم مرداد به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان در جمع همکاران ستاد مرکزی به ایراد سخنرانی پرداخت.
عکاس: مجید پوریا
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/05/20

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/05/20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.