دکمه موبایل منو

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با حضور اصحاب رسانه استان-98/05/19

نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با محوریت توسعه مشارکت های مردمی و رفع فقر در استان با حضور مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی برگزار شد.
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 18

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 18

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 3

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 3

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 23

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 23

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 22

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 22

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 21

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 21

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 2

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 2

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 20

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 20

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 19

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 19

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 17

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 17

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 16

نشست هم اندیشی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با ضحور اصحاب رسانه استان-98/05/19 16

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.