دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی-1398/05/18

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در سفر به بخش مارگون و منطقه محروم زیلایی ضمن دیدار با امام جمعه و بخشدار مارگون دیدار و از تعدادی از خانواده های مددجویان این منطقه سرکشی بعمل آورد.
عکاس: رسولی
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 26

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 26

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 25

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 25

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 24

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 24

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 23

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 23

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 22

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 22

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 21

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 21

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 20

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 20

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 19

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 19

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 18

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 18

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 17

سفر مدیرکل کمیته امداد به بخش مارگون و منطقه زیلایی 17

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.