دکمه موبایل منو

دومین دوره اردوی آموزشی و تربیتی طرح وارثین 1398/05/05

این طرح برای دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد که نخبه و برگزیده در المپیاد علمی، مسابقات قرآنی و جشنواره فرهنگی هنری و افرادی که دارای اختراعات و تالیفات علمی میباشند در مجتمع فرهنگی شهید رجایی فریدونکنار به مدت یک هفته برگزارشد.
عکاس: محسن عالی نژاد
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 11

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 11

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 1

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 1

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 2

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 2

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 3

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 3

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 5

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 5

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 6

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 6

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 4

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 4

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 7

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 7

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 12

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 12

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 8

دومین دوره اردوی فرهنگی تربیتی طرح وارثین 8

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.