دکمه موبایل منو

گردهمایی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 1398/05/17

این گردهمایی به منظور بررسی برنامه های سالجاری و تبادل فکری بیشتر بین مجموعه استانی و شهرستانی برای پیشبرد اهداف و برنامه های کمیته امداد در مجتمع شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد.
عکاس: محسن عالی نژاد
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 1

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 1

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 2

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 2

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 3

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 3

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 12

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 12

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 4

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 4

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 5

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 5

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 7

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 7

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 8

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 8

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 9

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 9

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 6

گردهمائی معاونین ، مدیران و روسای کمیته امداد مازندران 6

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.