دکمه موبایل منو

سفر سرپرست اداره‌کل راهبری شغلی به استان بوشهر - 98/5/16

احمد خانی نوذری، سرپرست اداره‌کل راهبری شغلی معاونت اشتغال وخودکفایی کمیته امداد 16مرداد ماه طی سفر به استان بوشهر در نشست مدیران کل ادارات فنی وحرفه‌ای، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان راهبران شغلی استان شرکت کرد.
عکاس: محمد فلاحت زاده
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 5

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 5

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 8

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 8

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 4

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 4

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 16

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 16

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 15

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 15

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 13

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 13

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 12

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 12

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 11

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 11

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 9

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 9

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 3

سفرمدیرکل راهبری شغلی مرکز به استان بوشهر98/5/16 3

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.