دکمه موبایل منو

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17

حسینعلی قصاب، کارآفرین شهر سمنان با دریافت تسهیلات اشتغال زایی کمیته امداد و گشایش کارگاه تولید اجاق گاز های پلوپز تنور زندگی خود را گرم و گرمابخش کانون خانواد‌ه‌اش شده است.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 5

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 5

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 9

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 9

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 8

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 8

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 6

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 6

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 4

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 4

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 3

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 3

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 2

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 2

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 7

گرم شدن تنور زندگی کارآفرین سمنانی با تولید اجاق گاز-98/5/17 7

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.