دکمه موبایل منو

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 98.5.15

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان به مناسب 17 مرداد روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از همکاری خبرنگاران استان به بیان عملکرد 4 ماهه نخست کمیته امداد کردستان پرداخت.
عکاس: خبات ملکی
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  1

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 1

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  15

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 15

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  17

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 17

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  12

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 12

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  13

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 13

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  10

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 10

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  9

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 9

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  11

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 11

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان  7

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد کردستان 7

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.